ინფორმაცია

რა განსხვავებაა ფილოგენეტიკური ხის "მშენებლობას" და "რეკონსტრუქციას" შორის?


როდესაც ფურცლებს ვათვალიერებ, ორი ტერმინია

  1. ფილოგენეტიკური ხის მშენებლობა
  2. ფილოგენეტიკური ხე "რე" კონსტრუქცია

რა განსხვავებაა ფილოგენეტიკური ხის "მშენებლობას" და "რეკონსტრუქციას" შორის?


განსხვავება არ არის! ორივე შემთხვევაში, ისინი მიუთითებენ მონაცემებიდან ფილოგენეტიკური ხის აგებაზე.

გამოთქმა "ფილოგენეტიკური ხის აგება" ნაკლებად გავრცელებულია.


Უყურე ვიდეოს: 2015 AP Biology free response 3 (იანვარი 2022).