ინფორმაცია

დაასახელეთ სითხე, რომელიც გამოდის ფილიდური (არა სისხლძარღვოვანი) მცენარეებიდან?


როგორც ვიკიპედია ამბობს (https://en.wikipedia.org/wiki/Non-vascular_plant):

შესაბამისად, ფილიდებს არ შეუძლიათ გააკონტროლონ თავიანთი ქსოვილებიდან წყლის დაკარგვის სიჩქარე და ამბობენ, რომ ისინი არიან პოიკილოჰიდრული.

და მართლაც, თუ თქვენ შეეხოთ ამ ტიპის მცენარეებს, მათ შეუძლიათ იგრძნონ სველი და ზოგჯერ სუსხიც კი. ზოგჯერ სითხის გაჟონვაც შეიძლება ჰგავდეს ნამის წვეთებს.

არსებობს თუ არა შესაბამისი ტერმინი ამ სითხისთვის? ვიფიქრე წვენი თავიდან, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ტერმინი დაცულია სისხლძარღვთა მცენარეებისთვის.